İngiltere’de Asgari ücret ve yaşam şartları

İngiltere’de asgari ücret 2019 yılının ocak ayı itibariyle 1.453,28 Euro’ dur. Aslında İngiltere’ de genel olarak maaşlar aylık şeklinde alınmamaktadır. Haftalık şeklinde alınmaktadır. Bu haftalıklar da oluşturulurken saatlik ücret üzerinden hesaplanmaktadır. İngiltere’ de yaşayan ve asgari ücret ile çalışmalarını sağlayan bir kişinin maaşı hesaplanırken saatlik çalışma ücretine göre hesaplanmaktadır. Haftada kırk saat çalışması düşünüldüğünde bu da 4 haftaya oranla 160 saat yapmaktadır. 160 saatlik çalışma ücreti de 1.453,28 Euro olarak belirlenmiştir. Tabi ki bu en fazla çalışma ücretidir. 40 saatten daha az çalışma gösteren bir kişinin asgari ücretinde de düşüşler meydana gelmektedir. Bu miktar net maaş olup, vergiler kesildikten sonra ele geçecek olan limittir. İngiltere’ de Türkiye’ye oranla vergi kesintileri oldukça düşüktür. Bu nedenle bürüt maaş ile net maaş arasında pek bir fark bulunmamaktadır. Çoğu vergi kesintisinden de asgari ücret ile çalışan kişiler muaf tutulmaktadır. Bu nedenle İngiltere asgari ücret ile de olsa tam yaşanılacak ve çalışılacak bir yer olarak listelenmektedir.

Asgari ücret ile yaşam şartları

İngiltere’ de asgari ücretler Birleşik Krallık tarafından belirlenmektedir. Her yıl düzenlenerek artış gösteren asgari ücret saatlik olarak hesaplanmaktadır. Bir saat çalışma ücretinin haftalık ve aylık olarak hesaplanmasının ardından her yılın ocak ayında değişen zamlar ve enflasyona göre belirlenmektedir. Her yıl düzenli aralıklar ile değiştirilmesi ve yükseltilmesi yazısız olarak ortaya çıkan hukuk sistemi tarafından da korunmaktadır. Bu durum İngiltere’ de artık kanun ve kural olarak işlemektedir. İngiltere’ de asgari ücret ile çalışan kişi sayısı pek fazla değildir. Bir buçuk milyon asgari ücret ile çalışan kişi bulunmaktadır. Bunlar 18 yaş altı stajyer işçiler, 18 – 21 yaş arası, 21- 24 yaş arası ve 25 yaş üstü olarak değişik kademelere ayrılmaktadır. Yaşam şartlarına ve yaş gruplarına göre asgari ücret çalışanlarının maaşları da o oranda değişiklik göstermektedir.

Türkiye ve ingiltere asgari ücret karşılaştırması

Asgari ücret Türk lirasına çevrildiği zaman, ortalama bir çalışma saatinde düzenli olarak çalışan işçi; aylık sekiz bin Türk lirası kazanç elde edebilmektedir. Yaşam şartlarının da o oranda pahalı olduğu düşünülse de her bakımdan kıyaslanırsa kıyaslansın Türkiye’ deki asgari ücret ve Türkiye’ de bulunan yaşam şartlarından her bakımda daha refah seviyede ve maaştalardır. Asgari ücret ile çalışan bir kişi kira, ev giderleri, mutfak giderleri, eğitim vb. durumlara bütçe ayırdıktan sonra sosyal yaşam alanına da bir miktar para ayırabilmektedir. Türkiye de asgari ücret ile çalışan bir kişi ne yazık ki sosyal yaşama bütçe ayıramamaktadır. Bu durum da ingiltere’ de asgari ücret ile yaşam standartlarının her bakımdan üstün ve iyi şartlarda olduğunu göstermektedir. Hükümet de parlemento ile alınan karar neticesinde her fırsatta asgari ücret üzerinden politikalarını belirlemekte ve yaşam şartlarını daha da iyileştirme yoluna gitmektedir.