İngiltere’de Eğitim Sistemi

İngiltere eğitim sistemi, dünya çapında tanınan ve birçok otorite tarafından takdir edilen bir sistemidir. Bu sistem, aynı zamanda dünyanın en iyi orta öğretim okullarına ve üniversitelerine sahip olup, farklı ülkelerin öğrencileri tarafından da sürekli rağbet görüyor. İngiltere’de bulunan birçok okulda ortak bir müfredat uygulanırken, ülkenin bazı kesimlerinde farklı müfredat da uygulanabiliyor. İngiltere eğitim müfredatı kapsamında, her yaş grubu için özel öğrenme yöntemleri belirlenerek, okul öncesinden üniversiteye kadar öğrenmeye odaklı ve teknolojiye uyumlu bir eğitim anlayışı sunulmuştur. İngiltere’deki öğretmenler öğrencilere doğru düşünmeyi öğretmek için çaba sarf ederler. İngiltere eğitim sisteminde öğrencilerin, yeteneklerine ve anlama seviyelerine bağlı olarak, farklı eğitim teknikleri uygulanır. İngiltere’de uygulanan müfredat, yalnızca İngiliz kültürüne değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen diğer kültürlerin öğrencilerine de kucak açıyor. Ayrıca, İngiltere’deki okullarda başkalarına karşı hoşgörülü olma sürekli olarak teşvik ediliyor. 

İngiltere’de 4 Aşamalı Eğitim Uygulanır

İngiltere’de ilköğretim, orta öğretim, ileri seviye ve yüksek öğretim seviyesi olmak üzere 4 aşamalı bir eğitim sistemi benimsenmiştir. İngiltere’de, tam zamanlı eğitim, ilk ve orta öğretim seviyeleri için 5-16 yaş arasında zorunludur.  

İlk ve Orta Öğretim Aşamaları

1’inci Kademe: 5 ila 7 yaş arasında 

2’nci Kademe: 7-11 yaş arasında

3’üncü Kademe: 11 – 14 yaş arasında

4’üncü Kademe: 14 ila 16 yaşlar arasında uygulanır.  

İngiltere’de öğrenciler, eğitimleri sonunda en önemli değerlendirme GCSEveya Genel Ortaöğretim Sertifikası almaya hak kazanırlar. Öğrenciler GCSE sürecini tamamladıktan sonra, ileri eğitime devam etme ve daha sonra potansiyel olarak yüksek öğrenime devam etme veya okulu bitirip çalışma dünyasına girme seçeneğine sahiptir. 

İlköğretim Dönemi

İngiltere, ilköğretim dönemindeki çocuklar için oldukça gelişmiş bir eğitim sistemi sunuyor. Genel olarak sistem aynı olmasına rağmen, yarı özerk bölgelerde farklı sistemler de uygulanabiliyor. 5 yaşına gelen çocuklar ilköğretime başladıkları zaman birinci ve ikinci temel aşamaları tamamlarlar. Ayrıca bu dönemde çocuklara temel görgü kuralları ve iletişim gibi önemli becerileri geliştirmeleri için yardımcı eğitimler verilir.  

Orta Öğretim Dönemi

7 yaşına gelen çocuklar, belli seviyede bir temel eğitim aldıktan sonra, 4 yıl boyunca eğitim görecekleri orta öğretim okullarına kayıt yaptırırlar. Öğrenciler, müfredatta bulunan temel derslerin yanı sıra sanat, bilgisayar vemüzik gibi ekstra dersler alma konusunda da teşvik edilirler. 

İleri Seviye Öğretim (Lise) Dönemi 

Ortaokul eğitimlerini bitiren öğrenciler, 16 yaşına gelinceye kadar geniş kapsamlı okullara devam ederler. Lise seviyesinde eğitim gören öğrenciler için standartlar, daha yüksek ve programlar daha zorlayıcıdır. Başarılı olanlar, takip ettikleri bölüme bağlı olarak genel / mesleki bir orta öğretim sertifikası alırlar. Bundan sonra ise, öğrencilerin ileri seviyedeki okul eğitimini tamamlamak için 2 yıl daha eğitim görmek, farklı bir işle uğraşmak ya da ileri mesleki eğitime kayıt yaptırmak gibi seçenekleri vardır.  

Mesleki Eğitim Dönemi 

Üniversite dışındaki lise sonrası eğitim; çeşitli mesleki okullarda, yüksek öğrenim kolejlerinde resmi mesleki yeterlilikleri artıran ve çeşitli kurslar veren kolejlerde yapılır. Bu sayede, üniversiteye gitmeyen gençler, mesleki anlamda başarılı bir kariyere adım atma imkanı elde ederler.  

Yüksek Öğretim Dönemi 

İngiltere üniversitelerinin kalitesi ispatlanmıştır. Her yıl dünyanın dört bir köşesinden öğrenciler bu ülkeye akın eder. İngiltere’de lisans derecesi için öngörülen süre 4 yıldır. Bazı üniversitelerde ara verilmeden devam edilen 2 yıllık programlar uygulanır. Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler,yüksek lisans doktora eğitimlerini de rahatlıkla ve kaliteli üniversitelerde yapabilme imkanına sahiptirler.  Dünyanın en gözde okullarının yer aldığı İngiltere, harika eğitim sistemi ile birçok öğrenciye hitap etmeye devam ediyor.

İngiltere’de eğitim hayatınızı güçlendirmek veya eğitim vererek para kazanmak isterseniz sitemizde Özel ders kategorimiz hizmetinizdedir.